آگهی چاپی فیلم نفس

گروه تبلیغات این فیلم سینمایی از شیوه گرافیتی برای تبلیغات استفاده کرده اند؛ شیوه ای که پیچیدگی های خاص خود را دارد و استفاده از آن با مشکلات زیادی روبه رو است.
آگهی چاپی فیلم نفس

 رتبه هفتم تبلیغات آذر 1395

مشاهده لیست کاندیداهای آذر 95 >

 

شناسنامه آگهی

نظر کاربران در مورد این آگهی

< آگهی قبل

آگهی چاپی زیمنس - نبوغ زندگی
آگهی بعد >

تبلیغ تلویزیونی حساب سپرده زمان موسسه ملل

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073288-021

AdRank@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز