بانک آثار تبلیغاتی

بانک آثار تبلیغاتی

اگرچه رسالت این سایت، رتبه بندی و داوری است، اما به واسطه نوع عملکرد آن ، بانکی نسبتاً جامع از اقدامات و آثار تبلیغاتی مطرح و فراگیر در سطح کشور به تفکیک شرکتهای سفارش دهنده و مجری نیز ماحصل عملکرد آن خواهد بود.

با توجه به فراوانی تبلیغات در رسانه های گوناگون ، در حال حاضر دسته بندی در رسانه های تلویزیونی، محیطی و چاپی انجام شده و به زودی سایر رسانه ها و روشهای تبلیغاتی اعم از آگهی های رادیویی ، تبلیغات اینترنتی و آنلاین ، شبکه های اجتماعی ، اقلام تبلیغات و بازاریابی مستقیم و دیگر ابزار نوین نیز افزوده خواهند شد.

همچنین در خصوص تبلیغاتی که گزارش نقد و بررسی آنها در روزنامه فرصت امروز چاپ شده است ، لینک ارتباطی میان گزارشات تحلیلی و صفحه رتبه بندی مربوطه برقرار و لذا آرشیوی از گزارشات منتشر شده در روزنامه فرصت امروز نیز در این بانک قابل دسترسی می باشد.

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073288-021

AdRank@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز