سامانه رتبه بندی تبلیغات فرصت امروز

اولین سامانه رتبه بندی و داوری آثار تبلیغاتی ایران

فرصت امروز ، به عنوان نخستین روزنامه مدیریتی – اقتصادی کشور ، اولین رسانه جمعی در ایران است که به صورت مستمر و روزانه ، موضوعات تخصصی کسب و کارها را در قالب اخبار و مطالب تحلیلی و گزارشات کاربردی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

از جمله موضوعات و صفحات جذاب روزنامه فرصت امروز که از ابتدای انتشار مورد توجه و استقبال خوب مخاطبانش قرار گرفت ، صفحه مدیریت تبلیغات بوده است.

در این صفحه ، برای اولین بار در یک رسانه عمومی در ایران ، با استفاده از نظرات متخصصان و فعالان صنعت تبلیغات و در گفتگو با افرادی از سوی کارفرما ، مجری اثر و کارشناسان منتقد ، آثار تبلیغاتی شرکتها و سازمانهای مختلف ، مورد نقد و بررسی و تحلیل قرار گرفته و تلاش شده تا در راستای ماموریت یک روزنامه حرفه ای در زمینه کسب و کار ، فضایی برای ارزیابی کیفی آثار تبلیغاتی و ارتقای آن در ایران فراهم گردد.

پس از 20 ماه تلاش و فعالیت در این زمینه ، بر آن شدیم علاوه بر ارزشگذاری کیفی آثار تبلیغاتی که با توجه به محدودیت یک صفحه ای روزنامه ، بیشتر به منتخبی از مجموع فعالیتهای تبلیغاتی شرکتها اختصاص داشته ( و دارد ) ، بستری را برای جمع آوری و ارزیابی کمی و کیفی همه آثار تبلیغاتی نیز آماده نمائیم.

بر این اساس و پس از ماهها مشورت درباره چگونگی انجام این ایده ، اولین سامانه رتبه بندی و داوری آثار تبلیغاتی ایران طراحی و اجرا شده و هم اکنون مقابل شماست.

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073288-021

AdRank@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز