آگهی محیطی مرکز خرید کوه سر

در طرح آگهی های کمپین مرکز تجاری فقط شعاری نگاشته شده است و برند تلاش دارد که از طریق شعار، تمام پیام تبلیغاتی اش را به مخاطبان برساند. مرکز تجاری کوه سر واقع در شهر مشهد چندی ا ست کمپین تبلیغاتی را اکران کرده است.
آگهی محیطی مرکز خرید کوه سر
آگهی محیطی مرکز خرید کوه سر
این آگهی برای حضور در میان نامزدهای " تبلیغ برتر ماه" امتیاز کارشناسی لازم را کسب نکرده است.

برای مشاهده تبلیغات نامزد و ثبت امتیاز به
گروه کاندیداها مراجعه کنید.
نقد و بررسی در روزنامه فرصت امروز : نگاهی به کمپین محیطی کوه سر / بالاترید...

شناسنامه آگهی

نظر کاربران در مورد این آگهی

< آگهی قبل

آگهی تبلیغاتی فاو
آگهی بعد >

آگهی تلویزیونی آدامس کندر بایودنت

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073288-021

AdRank@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز